Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Næringspolitisk råd

Rådet skal ivareta oppgaver innen privat fysioterapivirksomhet. Rådet skal avgi innstilling til Forbundsstyret om:

  • inntektspolitiske retningslinjer
  • avtaler og overenskomster
  • driftstilskudd og takstforhandlinger
  • medlemstjenester innen næringsdrift og ledelse

Hovedlandsmøtet i NFF i 2019 valgte rådets leder.

Per Olav Peersen
leder av Næringspolitisk råd
npr-leder@fysio.no

Øvrige medlemmer, etter elektronisk valg i desember 2019 og suppleringsvalg i mars 2021 blant NFFs selvstendig næringsdrivende medlemmer:

Nestleder:
Lars Håvard Høgvoll

Medlemmer:
Morten Hagenes
Lene Cammermeyer Ziener
Espen Linaker
Vegard Ølstørn
Arnhild Skjølberg

(Sist oppdatert 7. april 2021)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner