Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Næringspolitisk råd

Rådet skal ivareta oppgaver innen privat fysioterapivirksomhet. Rådet skal avgi innstilling til Forbundsstyret om:

  • inntektspolitiske retningslinjer
  • avtaler og overenskomster
  • driftstilskudd og takstforhandlinger
  • medlemstjenester innen næringsdrift og ledelse

Hovedlandsmøtet i NFF i 2016 valgte rådets leder. NFGs leder har fast plass i styret.

Per Olav Peersen (leder)
mobil 908 76 064
npr-leder@fysio.no

NFGs leder Lars Håvard Høgvoll
mobil 920 13 320
lh.hogvoll@gmail.com

Øvrige medlemmer, valgt per 15. februar 2017 ved elektronisk avstemning blant NFFs selvstendig næringsdrivende medlemmer:

Lene Ziener

Morten Hagenes

Line Brun Wilhelmsen

Richard Farsund

Espen Linaker

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner