Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Næringspolitisk råd

Rådet skal ivareta oppgaver innen privat fysioterapivirksomhet. Rådet skal avgi innstilling til Forbundsstyret om:

  • inntektspolitiske retningslinjer
  • avtaler og overenskomster
  • driftstilskudd og takstforhandlinger
  • medlemstjenester innen næringsdrift og ledelse

Hovedlandsmøtet i NFF i 2019 valgte rådets leder.

Per Olav Peersen
leder av Næringspolitisk råd
npr-leder@fysio.no

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner