Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Lovutvalget

Lovutvalget skal kontinuerlig vurdere behovet for endringer i forbundets lover og vedtekter. Lovutvalget skal innstille overfor Forbundsstyret om forslag til endringer i lover og vedtekter.  Lovutvalget behandler anker på suspensjons- og eksklusjonsvedtak.


Birgit Gran (leder)
Birgit_gran@hotmail.com

Heidi Tjugum
Markus Ryeng Fosseli
Marianne Tollefsen
Gro Marit Hellesø

Joanna Hauken (vara)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner