Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Lovutvalget

Lovutvalget skal kontinuerlig vurdere behovet for endringer i forbundets lover og vedtekter. Lovutvalget skal innstille overfor Forbundsstyret om forslag til endringer i lover og vedtekter.  Lovutvalget behandler anker på suspensjons- og eksklusjonsvedtak.


Birgit Gran (leder)
birgit.gran@bergen.kommune.no

Eirik Irgens
eirikirgens@gmail.com

Gunn Laila Dahlseng Hope
gunn.laila.dahlseng.hope@sola.kommune.no

Marianne Tollefsen
marianne.tollefsen@outlook.com

Audun Bjerke
audunbjerke@hotmail.com

Lise Lund Nygaard (varamedlem)
l_gumselund@hotmail.com

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner