Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fondsstyret


Hovedlandsmøtet i NFF i 2016 valgte følgende personer til styret i Fysiofondet (Fondsstyret):

Leder
Eilin Ekeland

Styremedlemmer
Inger Lise Aamodt
Berit Ianssen
Nina Theodorsen

Varamedlemmer
Helga Kaale
Nanna Hauksdottir

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner