Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Fag- og utdanningspolitisk utvalg

Utvalget gir anbefaling til Forbundsstyret om:

  • utdanningspolitiske spørsmål
  • NFFs kursvirksomhet og fysioterapifaglig etter- og videreutdanning
  • rammer og innhold i NFFs spesialistordning
  • fagutvikling knyttet til fysioterapifaget og til fysioterapeuters kompetanseoppbygging
  • forskningspolitikk
  • fagpolitikk nasjonalt og internasjonalt.

Gro Opseth (leder)

Opseth ble valgt som leder på Hovedlandsmøtet i NFF i 2019.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner