Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Etisk utvalg

Etisk utvalg er valgt for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2019. Utvalget skal behandle spørsmål som gjelder yrkesetiske og kollegiale forhold. Etisk utvalg består av til sammen fem medlemmer og ett varamedlem valgt av NFFs hovedlandsmøte for en treårsperiode. 


Se under "Relaterte dokumenter" for fullstendige saksbehandlingsregler for Etisk utvalg. Nedenfor følger en kortversjon av reglene, samt utvalgets sammensetning i inneværende valgperiode.

Oppgaver og virkeområde

Henvendelser til utvalget

Saksgang ved klagesaker

Utfallet ved klagesaker

Utvalgets sammensetning 2017–2019

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner