Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ankeutvalget for spesialistgodkjenning

Ankeutvalget behandler klager på Forbundsstyrets avslag på spesialistgodkjenning og fornyet godkjenning.


Ragnhild Bech (leder)
ragnhildbech@outlook.com

Elisabeth Møyner
elisabeth.moyner@hioa.no

Hilde Strøm Solberg
hilde.strom.solberg@stolav.no

Torger Holm (varamedlem)
torgerh@hotmail.com

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner