Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ankeutvalget for spesialistgodkjenning

Ankeutvalget behandler klager på Forbundsstyrets avslag på spesialistgodkjenning og fornyet godkjenning.


Ragnhild Bech (leder)
ragnhildbech@outlook.com

Mari Tyrdal
Julia Hetebrij

Vibeke Løckra (vara)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner