Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Personvernerklæring

Norsk Fysioterapeutforbunds erklæring om ivaretakelse av personvernet i behandling av personopplysninger. Utskriftsversjon i PDF er vedlagt som relatert dokument.


Personvernerklæring

(Endret 12. desember 2018 – nytt personvernombud i NFF – e-postadresse korrigert. Endret 8. april 2021 – presisering av begrensning av deling av medlemsopplysninger i Unio-sammenheng.)

Innledning
Denne personvernerklæringen gjelder for Norsk Fysioterapeutforbund og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Norsk Fysioterapeutforbund, ved generalsekretær, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Forbundet har oppnevnt personvernombud. Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig og personvernombud fremgår nederst i dokumentet og på nettsiden fysio.no.

Norsk Fysioterapeutforbunds rettslige grunnlag for å lagre, bruke og ellers behandle personopplysninger vil primært være fordi dette er nødvendig for å oppfylle avtalen om medlemskap med våre medlemmer.

Øvrige behandlingsgrunnlag som vi forankrer vår behandling i, vil være samtykke fra den enkelte som blir registrert, oppfyllelse av rettslig forpliktelse eller at vi utfører vår berettigede funksjon som fagforening. Dette gir også gyldig grunnlag i personvern-regelverket for behandling av sensitive personopplysninger, som for eksempel medlemskap i fagforening.

Behandlingsgrunnlagene er hjemlet i EUs personvernforordning art. 6 første ledd bokstav a (samtykke), b (avtale), c (rettslig forpliktelse), samt art. 9 andre ledd bokstav d (fagforening).

Om personopplysninger og regelverket
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, personnummer (for innberetning av fagforeningskontingent), telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk, eller øvrig informasjon om arbeidsforhold eller enkeltsaker som forbundet involveres i.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring, sletting og utlevering gjøres i henhold til personvernlovgivningen. 

Hva slags opplysninger samler vi inn?
For å kunne levere gode tjenester er vi avhengige av å samle inn personopplysninger som er avgrenset til opplysninger som er nødvendige for å vareta medlemmenes og andre enkeltpersoners interesser overfor forbundet, og forbundets organisatoriske og teknisk-administrative behov for øvrig.

Under følger en oversikt over hvordan vi samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette er.

Opplysninger du selv oppgir til oss
Når du registrerer deg på vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere, for eksempel brev, e-poster og kort referat fra innhold i telefonsamtaler. Dette gjør vi for å kunne gi deg rask og god oppfølging av din sak eller dine medlemsinteresser. At du oppgir visse grunnleggende opplysninger om deg er et krav fra vår side for at du skal kunne være medlem, men utover dette gir du informasjon om deg selv frivillig i den grad du benytter forbundets tjenester.

Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre
Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:

- Din enhet og internett-tilkobling: Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og nettleserversjon. Vi kan også samle informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id, informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

- Bruk av tjenestene: Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene samt hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

- Informasjon om posisjon: Vi registrerer informasjon om din posisjon (land) som blir registrert automatisk og anonymisert for bruker av nettsidene våre, via Google Analytics.

Opplysninger vi får fra andre kilder
Vi kan motta opplysninger om deg hvis du bruker noen av de andre tjenestene vi tilbyr på våre nettsider, inkludert andre Norsk Fysioterapeutforbund enheter og tilknyttede organisasjoner. Vi samarbeider også tett med tredjeparter (f.eks. samarbeidspartnere, underleverandører av tekniske tjenester, betalingstjenester og leveringstjenester, analyseselskaper, forsikring- og kredittopplysningsbyråer osv.) og kan motta opplysninger om deg fra disse. Dette inkluderer også opplysninger som er offentlig tilgjengelige.

Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss. Se beskrivelse av hver informasjonskapsel i eget tillegg i denne erklæringen.

Hva brukes opplysningene til?

- For å levere og forbedre tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg, for eksempel til å sende deg Fysioterapeuten. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse på nett, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og sørge for raskest mulig lasting av sidene. Vi bruker opplysningene i arbeidet med å fremme dine interesser ovenfor myndigheter og motparter, i for eksempel forhandlinger om arbeidsvilkår eller i tilsynssaker med Helsetilsynet.

- For å tilpasse tjenestene, gi deg anbefalinger og relevant informasjon
Vi ønsker å gi deg anbefalinger, råd og veiledning som er mest mulig relevant for deg. Dette vil både bli gitt på bakgrunn av din egen atferd, f.eks. hvilke tjenester du har brukt, annonser du har klikket på, eller artikler du har lest, og på bakgrunn av atferden til andre brukere med liknende bruksmønster som deg.

- For å forbedre digital kommunikasjon og annonsering
Vi bruker dine personopplysninger for å forbedre vår annonsering og vårt kurstilbud. Ved å opprette en profil hos oss godtar du å motta relevant informasjon fra oss.

- For å utarbeide statistikk
Vi utarbeider statistikk og kartlegger deltaker tilfredshet i forbindelse med vår kursvirksomhet. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle tjenestene våre. Så langt det er praktisk mulig forsøker vi å gjøre dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.

Vi lager også statistikker som viser fordelingen av medlemmene våre i forhold til type medlemskap, regional tilknytning, etc.

- For å forhindre misbruk
Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov.

Deling av opplysninger
Vi deler ikke dine personopplysninger med eksterne parter uten at vi har din godkjenning, eller at det er nødvendig for å utføre våre oppgaver som forbund. Men vi samarbeider med eksterne databehandlere som trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til oss. Dette kan være for eksempel IT-selskaper som leverer serverløsning, eller selskaper som sender ut spørreundersøkelser. Dersom vi utleverer personopplysninger, inngår vi avtaler som begrenser deres anledning til å bruke opplysningene.

Vi vil også utlevere personopplysninger der dette er pålagt ved lov, eksempelvis til skattemyndighetene ved innberetning av betalt medlemskontingent og til NAV/Helfo i forbindelse med takstkompetanse som oppnås gjennom kurstilbudet i Norsk Fysioterapeutforbund.

Norsk Fysioterapeutforbund er en del av hovedsammenslutningen Unio, og samordner i stor grad forhandlinger med Unios medlemsforbund. Medlemsopplysninger kan bli gjort kjent for Unio og Unios forbund for å fremme medlemmenes interesser i forhandlinger. Opplysningene er begrenset til slike som er nødvendige for forhandlingene og konfliktberedskapen knyttet til disse, og kan ikke benyttes for andre formål.

Rettigheter
Dine personopplysninger lagres i våre registre så lenge vi antar at det kan være behov for å bruke dem. Vi utformer retningslinjer som legger rammer for hvilke opplysninger som lagres hvor lenge og handler i henhold til disse.

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du har rett til å be om innsyn i egne personopplysninger samt å kunne be om overføring av disse til et elektronisk medium som du kan ta med deg. Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du selv endre dette ved å logge på Min Side, eller ved å ta kontakt med oss. Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller og til å protestere mot vår bruk av personopplysninger.

I den grad vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke (for eksempel samtykke til markedsføring) kan du når som helst trekke tilbake dette samtykke.

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Vi gjør oppmerksom på at sletting av personopplysninger kan få følger for i hvilken grad Norsk Fysioterapeutforbund kan yte tjenester, og ivareta interessene, til medlemmer og andre personer som har en tilknytning til oss som forbund.

Ved spørsmål vedrørende dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss.

Sikring av persondata
Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending. Dette inkluderer for eksempel fysisk sikring av arkiver med papirdokumenter og tilgangskontroll for elektronisk lagret informasjon.

Særlig om markedsføring i e-post og SMS
Dersom du har et aktivt medlemsforhold til oss, kan vi sende deg markedsføring på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder for å gi deg aktuell og oppdatert informasjon om forbundets aktiviteter og tilbud. Det inkluderer nyhetsbrev og andre henvendelser vedrørende innhold, tjenester, tilbud, kampanjer og arrangementer fra oss, våre samarbeidspartnere og partnere via e-post, telefon, SMS, post/brev og sosiale medier.

Dersom du derimot ikke har et aktivt medlemsforhold, vil vi bare sende slik markedsføring hvis du har gitt oss et samtykke til dette. Du kan når som helst melde deg av markedsføringshenvendelser gjennom avmeldingsfunksjonen i e-postene/SMS-ene.

Endringer av personvernerklæringen
Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

Rett til å klage
Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener vi bryter personvernlovgivningen.

Kontaktinformasjon
Ved generelle henvendelser og spørsmål om dine personopplysninger, kan du ta kontakt med oss via medlem@fysio.no.

Personvernombudet i NFF:
Henriëtta Richter Uitdenbogaardt

E-post: personvern@fysio.no

_____

Tillegg

Informasjonskapsler som benyttes på www.fysio.no

Statistikk

Google Analytics:

_ga

Slettes automatisk etter to år.

Denne informasjonskapselen brukes til å skille unike brukere ved å tildele et tilfeldig generert nummer som en klientidentifikator. Den er inkludert i hver sideforespørsel på et nettsted og brukes til å beregne besøks-, sesjons- og kampanjedata for nettstedene analytiske rapporter.

_gat

Slettes automatisk etter 10 minutter.

 

Denne informasjonskapselen brukes til å redusere forespørselshastigheten - begrenser innsamlingen av data på høye trafikksteder.

_gid

Slettes automatisk etter 24 timer.

Denne informasjonskapselen brukes til å lagre og oppdatere en unik verdi for hver side som er besøkt.

 

Nødvendige

eZ:

eZ SESSION ID

En sesjon.

Brukes til å huske om brukeren er pålogget.

 

Markedsføring
addthis:

loc

13 måneder

Brukes til å finne ut hvordan brukere som deler informasjon er koblet geografisk sammen. 

mus

1 år

 

ouid

1 år

 

uid

1 år

Lager en unik, maskin-generert bruker ID. Denne IDen blir brukt for å dele informasjon på sosiale nettverk og kunne gi detaljert statistikk.

uvc

13 måneder

Finner ut hvor ofte en sosial knapp blir brukt av samme bruker.

vc

1 år

 

di2

1 år

 

 

fysio.no:

atuvc

13 måneder

Oppdaterer telleren for en websides sosiale knapp-funksjoner.

atuvs

En sesjon.

Sørger for at den oppdaterte telleren blir vist til brukeren hvis en side er delt med en delingstjeneste.

 

Sikkerhet:

disqus.com:

disqus_unique

1 år

Intern statistikk. Brukes for anonyme besøkende.

csrftoken

 

Vi implementerer et veletablert mål for forebygging mot ondsinnede nettleserforespørsler som prøver å etterligne dine handlinger. (Også kalt for Cross Site Request Forgery.)

G_ENABLED_IDPS

For alltid.

Nødvendig for bruk av Google+ tjenester

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner