Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Lover, vedtekter og retningslinjer

Norsk Fysioterapeutforbunds gjeldende lover og vedtekter, og retningslinjer for sentral og regional valgkomité. Dokumentene er sist oppdatert etter landsmøtevedtak i november 2021.


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner