Ledernettverk

NFF legger til rette for nettverkssamlinger for ledere i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Hensikten er å sikre erfaringsutveksling og kompetanseheving for ledere i NFF. Alle som har en lederoppgave rettet mot fysioterapeuter kan delta. Medlemskap i NFF forutsettes. 


Samlinger, seminarer og møter for ledere i spesialisthelsetjenesten og ledere/fagledere i kommunehelsetjenesten publiseres i NFFs kurskalender. Det arrangeres jevnlige digitale møter med aktuelle temaer i tillegg til to nasjonale konferanser for henholdsvis ledere i spesialisthelsetjenesten og ledere/fagledere i kommunehelsetjenesten.

NFF har i tillegg opprettet en felles Facebook-gruppe for NFFs medlemmer med lederfunksjoner.

(oppdatert 3. august 2021)