Ledernettverk

NFF legger til rette for nettverkssamlinger hvert år for leder i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten sammen med en arrangementskomite. Hensikten er å sikre erfaringsutveksling og kompetanseheving for ledere i NFF. Alle som har en lederoppgave rettet mot fysioterapeuter kan delta. Medlemskap i NFF forutsettes. 


Nettverkssamling for ledere i spesialisthelsetjenesten

Er du leder i spesialisthelsetjenesten, sett av 14.–16. september 2016! Disse dagene arrangeres nettverkssamling i Fredrikstad. Programmet er under utarbeidelse og ikke klart ennå, men en mer utfyllende invitasjon kommer. Vi håper på god oppslutning til kjekke og utbytterike dager i Fredrikstad!

Nettverkssamling for ledere i kommunehelsetjenesten

Er du leder/fagleder av fysioterapitjenesten i kommunehelsetjenesten, sett av 14.–15. september 2016! Disse dagene arrangeres lederkonferansen for ledere i kommunehelsetjenesten i Oslo. Programmet er under utarbeidelse og ikke klart ennå, men mer utfyllende invitasjon kommer. Vi håper på god oppslutning til kjekke og utbytterike dager i Oslo!

Kontaktpersoner i NFF

Ledernettverk for ledere i spesialisthelsetjenesten:  Bente Eide

Ledernettverk for ledere i kommunehelsetjenesten:  Kirsti Glad