Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Praktisk informasjon om NFFs landsmøte 2021

Norsk Fysioterapeutforbund har gleden av å ønske valgte delegater, observatører og medlemmer av Forbundsstyret velkommen til sitt 31. landsmøte 24. og 25. november 2021 på X Meeting Point, Hellerudsletta.


Deltakere: På Landsmøtet deltar delegater fra NFFs regioner, ledere av NFFs faggrupper, leder i NUF, FYSIOs representanter, som alle har tale-, forslags- og stemmerett.

Som observatører deltar: Ledere i Lovutvalget, Kontrollutvalget, Rådet for fysioterapietikk, Ankeutvalg for spesialistgodkjenning, Valgkomiteen, styreleder i Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, én fra Seniorforum, én av de tillitsvalgte i NFFs sekretariat, redaktøren av Fysioterapeuten, FYSIOs to observatører i Forbundsstyret. Observatører har tale- og forslagsrett.

Dato: 24. november kl. 1000–1800 og 25. november kl. 0900–1800.

Enkelte organisasjonsledd har avtalt møter 23. november.

Sted: Landsmøtet avholdes på X Meeting Point på Hellerudsletta – https://xmeetingpoint.no/moxy-hotell/.

Transport
Fra Oslo: https://xmeetingpoint.no/kollektivtransport/.
Fra Gardermoen: flybussen direkte til hotellet (buss FB1 Majorstua/flybussekspressen, ca. 30 min.)

Det er parkeringsplasser tilgjengelig.

Digitalt møtesystem
Møtesystemet MyMeet benyttes i forbindelse med Landsmøtet. Alle deltakere må medbringe egen PC eller nettbrett.

I MyMeet finner du sakene som skal behandles av Landsmøtet. Systemet benyttes under møtet til å fremme forslag til vedtak, be om ordet og avstemninger.

Du vil motta innloggingsinformasjon 2. november 2021. Opplæring i forkant: Det blir gitt opplæring, og du kan delta på testmøter i forkant av landsmøtet. Mer informasjon kommer.

Reise og opphold:
Det er reservert enkeltrom for alle delegater og observatører. NFF dekker alle kostnader ved reise og opphold. Drikkevarer som ikke inngår i måltider, belastes hver enkelt deltaker. Behov for overnatting 23.–24. november dekkes kun dersom det ikke er mulig å nå frem til møtestart kl. 1000 24. november. Eventuell overnatting må avklares med generalsekretær i forkant.

Norsk Fysioterapeutforbund dekker reise tur/retur med billigste offentlige transportmiddel, inklusive utlegg til lokal transport. Ved bruk av egen bil refunderer forbundet et beløp tilsvarende billigste offentlige transportmiddel. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter de til enhver tid gjeldende satser. Dekning av trekk i lønn dokumenteres og sendes til lonn@fysio.no.

Alle utlegg, reiseregninger og krav om honorarer eller tapt arbeidsfortjeneste skal registreres i Visma.Net Expense. Krav om dekning sendes inn umiddelbart. Utbetaling skjer 15. og 30. i hver måned. Krav som mottas senere enn to måneder etter at kostnaden oppstod, vil normalt ikke bli behandlet. Veiledning finner du her: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Reiseregning-og-maler-for-tillitsvalgte-i-NFF/Reiseregning-for-tillitsvalgte. Oppgi avdeling 210 og prosjektnummer 21000080 Landsmøte ved bestilling av reise og krav om refusjon av utlegg, tapt arbeidsfortjeneste, trekk i lønn.

Bestilling av flybilletter: Flybilletter bestilles via bookingverktøyet “Neo online booking Tool”. De fleste deltakerne på Landsmøtet har fått e-post fra HRG Nordic.Neo.Migration Nordic.Neo.Migration@hrgworldwide.com med emne: «Welcome to Neo!» Denne eposten gir tilgang til bookingverktøyet. Dersom du ikke fått denne eposten eller ikke får logget deg inn, kontakt Linda Karakka-Michelsen – lkm@fysio.no.

Lenke til bookingverktøyet: https://w.mykds.com/MA002/21.2.6555.0/connect/pages/Logon.aspx. Brukernavn: FYS_NO/og din e-post, meldt inn som e-post til organisasjonen. Dersom du ikke husker ditt passord, velg funksjonen “Forgot password”.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner