Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Landsmøtet 2020

Her finner du innkalling, sakspapirer og protokoll fra Landsmøtet 2020. Tilgang til dokumentene krever innlogging.


(Innholdet her er oppdatert 25. november 2020 og 23. februar 2021.)

Merk: Siden første gangs publisering av landsmøtepapirene er et årstall i sak 2.1 rettet, og sakspapiret til sak 4.1 er fornyet. Gjeldende versjon av sakspapirene ble publisert 20. november 2020.

Nye saker og dokumenter, fremmet under Landsmøtet 25. november:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner