Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Landsmøtet 2018

Norsk Fysioterapeutforbunds landsmøte i 2018 ble avholdt torsdag 22. november kl. 1400–1800 på Thon Hotel Storo, Vitaminveien 23, 0485 Oslo. Protokoll, innkalling, saksliste og sakspapirer er samlet her. Tilgang til dokumentene krever innlogging.


I. Protokoll

II. Innkalling, saksliste og sakspapirer

Filen ovenfor er korrigert per 5. november 2018 på grunn av en feil i sakspapirene til sak 4.1.

(Artikkelen oppdatert med protokoll 18. januar 2019.)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner