Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Valgkomiteens innstilling og begrunnelse

Den sentrale valgkomiteen avga 12. september 2019 sin innstilling til verv i forbundets sentrale organer som omfattes av valg på Hovedlandsmøtet 2019. (Artikkelen endret 16. og 24. september, og 8. og 18. november 2019.)


Innstillingen omfatter også forbundets representanter i styret for Fysiofondet (Fondsstyret).

I tabellen nedenfor er også ikke-innstilte kandidater (motkandidater) oppført. Innstilte kandidater er markert i kursiv. Valgkomiteens begrunnelse for sin innstilling til verv i Forbundsstyret er vedlagt som relatert dokument.

Lenker til samlede kandidatpresentasjoner blir lagt inn fortløpende under hvert organ.

(16. september 2019: Innhold som gjelder Kontrollutvalget i tabellen nedenfor og i det relaterte dokumentet er endret, og lenke til presentasjoner av kandidater til Lovutvalget er lagt til. 24. september 2019: Lenker til presentasjoner av kandidater til Etisk utvalg og Valgkomiteen er lagt til. 8. november 2019: Lenker til videopresentasjon av forbundslederkandidatene er lagt til. 18. november 2019: medlem av Lovutvalget lagt til.)

Organisasjonsledd

 

Forbundsstyret

Se presentasjoner av kandidatene

Videopresentasjoner av forbundslederkandidatene:
Gerty Lund

Merete Tønder
Fred Hatlebrekke

Forbundsleder (ny)

Gerty Lund

Motkandidat forbundsleder

Merete Tønder

Motkandidat forbundsleder

Fred Hatlebrekke

Leder Næringspolitisk råd  

Per Olav Moberg Peersen

Leder Tariffpolitisk utvalg (ny)

Stine Malerød 

Leder Fag- og utdanningspolitisk utvalg (ny)

Gro Opseth

Frie styremedlemmer

Anders Aasheim  

Frie styremedlemmer (ny)

Kathrine Rømmen

Motkandidat frie styremedlemmer

Kristin Snøan

Motkandidat frie styremedlemmer

Tor Frithjof Wigers Larsen

Lovutvalget  
Se presentasjoner av kandidatene

Leder  

Birgit Gran

Medlem (ny)  

Heidi Tjugum

Medlem (ny)

Markus Ryeng Fosseli

Medlem  

Marianne Tollefsen

Medlem (ny)

Gro Marit Hellesø

Varamedlem (ny)

Joanna Hauken

 

 

 

Etisk utvalg  

Se presentasjoner av kandidatene

Leder  

Stig Fløisand 

Medlem  

Marit Brustugun Sartz 

Medlem 

Robert Grønbech

Medlem (ny)  

Tobba Therkildsen Sudmann

Medlem (ny)  

Nina Øye

 

Varamedlem (ny)

Tone Mette Wenger

Ankeutvalget for spesialistgodkjenning

Se presentasjoner av kandidatene

  

Leder  

Ragnhild Bech 

Medlem (ny) 

Mari Tyrdal  

Medlem (ny) 

Julia Hetebrij

Varamedlem (ny)

Vibeke Løckra   

Kontrollutvalget  

Se presentasjoner av kandidatene

Leder   

Britt Strømme  

Medlem  

Siv Rye Neraker

Medlem (ny)  

Audun Bjerke

Medlem  

Terje Røsrud

Medlem

Gro Cecilie Meisingseth Montarou

Varamedlem

...

Valgkomiteen  

Se presentasjoner av kandidatene

Leder (ny)

Lisette Engh

Medlem (ny)

Rita Lysne

Medlem (ny)

Linda Moen Heia

Medlem

Marianne Tomter

Medlem (ny)

Steffen O. Engdal

 

Vara 

Pauline Kjelsvik Holøyen

 

 

 

 

Fondsstyret

Se presentasjoner av kandidatene

Medlem

Eilin Ekeland

Medlem

Inger Lise Aamot Aksetøy

Medlem (ny)

Marianne Aars

Medlem (ny)

Irma Blaker

Motkandidat medlem

Berit Ianssen

Motkandidat medlem

Nina Theodorsen

Varamedlem

Helga Kaale

Varamedlem (ny)

Kine Tveten

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner