Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hovedlandsmøtet 2019

Hovedlandsmøtet arrangeres 20.–22. november på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Her finner du innkalling, sakliste og sakspapirer til Hovedlandsmøtet, og informasjon knyttet til valg til verv i sentrale organer i forbundet.


Protokoll fra Landsmøtet

I denne artikkelen finner du protokollen fra Hovedlandsmøtet i 2019. Tilgang til dokumentet krever innlogging.

Valg

Her finner du den sentrale valgkomiteens innstilling og begrunnelse, presentasjoner av kandidatene og annen informasjon knyttet til valgene som skal gjennomføres på Hovedlandsmøtet 2019.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner