Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hovedlandsmøtet 2016

Hovedlandsmøtet 2016 i Norsk Fysioterapeutforbund avholdes 23.–25. november på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.


Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling på kandidater til NFFs sentrale organer, sak 6.1 på Hovedlandsmøtet, er klar. Per 11. november 2016 er innstillingen komplett ved at varamedlem til Ankeutvalget for spesialistgodkjenning ble lagt til. Samme dato ble også beg ...

Innkalling og sakspapirer

Innkalling og sakspapirer til Hovedlandsmøtet 2016 finner du her. Tilgang til dokumentene krever innlogging. Merk at dokumentene i sak 7.2, 7.3 og 7.4 har fått nye saksnummer, og at sakslisten er endret tilsvarende per 23. september 2016. Dokumentet ...

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon i forbindelse med Norsk Fysioterapeutforbunds hovedlandsmøte i 2016.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner