Landsmøtet

Landsmøtet er forbundets øverste myndighet. Medlemmene utøver sin myndighet gjennom delegatene på landsmøtet.  Ordinært landsmøte skal avholdes i oktober eller november hvert år. 


Hovedlandsmøtet 2022

Landsmøtet er NFFs øverste organ. I 2022 avholdes et hovedlandsmøte, der det blant annet skal gjennomføres valg til Forbundsstyret og til NFFs råd og utvalg, og der rammebudsjett og kontingentsatser skal vedtas. Hovedlandsmøtet avholdes over tre dager: 29. november–1. desember.

Landsmøtet 2021

Norsk Fysioterapeutforbunds 32. landsmøte avholdes 24. og 25. november 2021. Landsmøtet er forbundets øverste organ. 

Landsmøtet 2020

Her finner du innkalling, sakspapirer og protokoll fra Landsmøtet 2020. Tilgang til dokumentene krever innlogging.

Hovedlandsmøtet 2019

Hovedlandsmøtet arrangeres 20.–22. november på Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen. Her finner du innkalling, sakliste og sakspapirer til Hovedlandsmøtet, og informasjon knyttet til valg til verv i sentrale organer i forbundet.

Landsmøtet 2018

Norsk Fysioterapeutforbunds landsmøte i 2018 ble avholdt torsdag 22. november kl. 1400–1800 på Thon Hotel Storo, Vitaminveien 23, 0485 Oslo. Protokoll, innkalling, saksliste og sakspapirer er samlet her. Tilgang til dokumentene krever innlogging.

Landsmøtet 2017

(oppdatert 9. november 2017 og 19. mars 2018) Landsmøtet ble holdt 23. november 2017. Her finner du sakspapirene og protokollen fra Landsmøtet. Tilgang til dokumentene krever innlogging.

Hovedlandsmøtet 2016

Hovedlandsmøtet 2016 i Norsk Fysioterapeutforbund avholdes 23.–25. november på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen.

Landsmøtet 2015

Norsk Fysioterapeutforbunds 26. landsmøte avholdes 24. november 2015 kl. 1400-1800 på Thon Hotel Oslo Airport, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen. Innkalling og sakspapirer finner du her. Tilgang til dokumentene krever innlogging.

Landsmøtet 2014

Innholdet på denne siden er kun synlig for innloggede medlemmer.
Logg inn for å lese artikkelen.

Deltagere og rett til å fremme saker

Delegater med tale-, forslags- og stemmerett: delegater fra NFFs regioner, faggruppeledere, leder av NUF, nestleder i Næringspolitisk råd, FYSIOs to representanter.

Observatører med tale- og forslagsrett: ledere i Lovutvalget, Kontrollutvalget, Etisk utvalg, Ankeutvalget for spesialistgodkjenning, Valgkomiteen, styreleder i Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, én fra Seniorforum, én av de tillitsvalgte i NFFs sekretariat, redaktøren av Fysioterapeuten, FYSIOs to observatører i Forbundsstyret.

Forbundsstyret, lovfestede råd og utvalg, regioner, faggrupper og interessegrupper har rett til å få behandlet en sak på Landsmøtet i NFF. Et medlem kan ikke fremme saker direkte for Landsmøtet, men må fremme sin sak gjennom et av de lovfestede råd eller utvalg, eller sin region, faggruppe eller interessegruppe.