Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Ofte stilte spørsmål om hva fysioterapeuter kan bidra med og faglige vurderinger

(sist endret 20. mars 2020 kl 0715)


Hva kan fysioterapeuten bidra med i intensivavdelinger?

Fysioterapeuter vil ha en vesentlig oppgave i arbeidet med å gjøre at hver enkelt pasient får et så kort opphold på intensivavdeling som mulig, slik at vi totalt har nok kapasitet ved landets sykehus. Dette gjelder gjennombeveging, leiring, tidlig mobilisering og andre tiltak for å optimalisere lungefunksjon.

Fysioterapeuter vil i stor grad være kvalifisert til å hjelpe fysioterapeuter med spesialkompetanse og annet helsepersonell som er mer presset på kapasitet. Slik det ser ut nå krever det betydelig kompetanse og erfaring for å gi fysioterapi til koronapasientene på intensivavdelingene.

Hva er lungefysioterapi?

Lungefysioterapi er behandling som vil være av stor betydning framover, og har til hensikt å forebygge og behandle lungekomplikasjoner som for eksempel lungebetennelse.

Forebygging og behandling av atelektaser samt tilrettelegging for gode ventilasjons/ perfusjonsforhold gjennom leiring og mobilisering ser ut til å bli en viktig del av lungefysioterapien i behandlingen av korona.

Fins det retningslinjer for fysioterapibehandling av koronapasienter?

Faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi opplyser at det er et arbeid i gang ved enkelte sykehus for å lage retningslinjer som passer til drift og forventet pasienttilstrømning. Det arbeides med å samle erfaringer og kunnskap både fra innland og utland. Det jobbes også med å lage skriftlig og visuelt materiale som kan brukes til pasientundervisning for å begrense behov for antall fysiske tilsyn.

Det vil være de enkelte sykehusavdelingene som vil ha eierskap til disse verktøyene når de er ferdige. De aktuelle lederne må etter hvert ta stilling til om disse kan deles.

NFF er i kontakt med fagmiljøene og vil holde seg oppdatert og formidle informasjon om dette etter hvert som resultater foreligger.

NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi vil oppfordre fysioterapeuter til ikke å gi velmente råd og spre anbefalinger som vi foreløpig ikke vet verdien/nytten av. Dette gjelder spesielt på sosiale media. Som helsepersonell har vi et ansvar for å ikke spre feilinformasjon og bygge opp under helseangst i befolkningen. 

NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi har en faceboo- gruppe hvor det deles erfaringer, kunnskap og relevante faglige diskusjoner. Alle fysioterapeuter er velkomne til å bli medlem i gruppen som heter: "Faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi".

Fins det opplæring i lungefysioterapi?

Det finnes per i dag et nettkurs i hjerte- og lungefysiologi som gir oppdatert kunnskap i hjerte- og lungefysiologi, som er grunnleggende kunnskap for å utøve lungefysioterapi. Dette er imidlertid ikke rettet direkte mot koronapasienter, men kan være nytt for deg som ønsker å friske opp basiskunnskapen. Lenke til Nettkurs finnes her.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner