Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Hva skjer med arrangementer i regi av NFF?


Norsk Fysioterapeutforbund har vedtatt å utsette eller avlyse alle kurs i regi av forbundet frem til sommeren. Når det gjelder møter i regi av NFF, gjennomføres disse elektronisk.

Se for øvrig spørsmål og svar under "Ofte stilte spørsmål om kurs".

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner