Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Styret

Styret består av syv medlemmer. Styret ledes av Markus Ryeng Fosseli.


Leder
Markus Ryeng Fosseli
Mobil: 901 45 195
E-post: uff@fysio.no

Nestleder
Steffen Orvik Engdal
Mobil: 957 31 681
E-post: engdalfysioterapi@gmail.com 

Kasserer
Ingeborg Luna S. Visnes
Mobil: 414 25 726
E-post: luna_sverresdatter@outlook.com 

Styremedlem
Ole Petter Høeg Bøe
Mobil: 483 51 287 
E-post: olepetterb@hotmail.com

Sponsoransvarlig
Karoline Emilie Myklebust
Mobil: 482 65 254
Epost: karomykle@hotmail.com

Webansvarlig
Elisabeth Lønning Giertsen
Mobil: 932 95 994
E-post: e.giertsen@gmail.com

Arrangementansvarlig
Kristin Bakkeli
Mobil: 454 82 062
E-post: uffarrangement@gmail.com

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner