Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

UFF-leder går av

Snorre Vikdal som har vært UFF-leder siden 2002 har gitt styret og valgkomiteen beskjed om at han går av ved neste årsmøte i 2006. Det er en ingen dramatikk bak avgjørelsen, men skyldes flere årsaker. Espen Ervik har også gitt beskjed om at han ikke tar gjenvalg som styremedlem.


Snorre Vikdal ønsker å prioritere andre arbeidsoppgaver samt at han ønsker at nye krefter tar over ledelsen av UFF. Han har vært leder av UFF siden 2002, og har før det jobbet med mange saker på egenhånd. Derfor vil han at andre skal kunne sette farge på UFFs politikk framover. I tillegg føler han at UFF som økonomisk interessegruppe nå har fått en posisjon i NFF som gjør at det er naturlig at andre tar over som leder. Vikdal vil ikke forlate UFF helt, han vil fortsatt være kontaktperson for Sør-Trøndelag samt at han stiller som kandidat til Valgkomiteen.

Espen Ervik har sittet som styremedlem i UFF siden 2003. Han har hatt mange forskjellige arbeidsoppgaver, blant annet vært ansvarlig for årsmøtearrangement og for UFFs regionale kontaktpersoner.

UFFs nestleder Stian Aspenes har gitt Valgkomiteen beskjed om at han stiller som kandidat til ny leder i UFF.

Comments
blog comments powered by Disqus

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner