Unge fysioterapeuters fellesskap (UFF)

UFF vil jobbe for at nyutdannede raskt kommer ut i arbeidslivet som fysioterapeuter. Vi skal lette overgangen fra turnuskandidat til selvstendig fysioterapeut. Unge Fysioterapeuters Fellesskap følger NFFs mønstervedtekter for fag- og interessegrupper.