Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Interessegrupper

Medlemmer i ulike arbeidsforhold kan danne interessegrupper innen sitt område. Interessegruppene er underlagt forbundets lover og gyldige vedtak fattet av sentrale organer. I NFF har vi to interessegrupper: Unge fysioterapeuters fellesskap (UFF) og Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe (NFG).


Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe (NFG)

NFG, et naturlig valg for deg som er selvstendig næringsdrivende fysioterapeut.

I NFGs styre jobber alle i privat praksis og kjenner problemstillingene i en selvstendig næringsdrivende fysioterapeuts hverdag. Lederen har en sentral plass i Næringspolitisk råd i NFF, er med på Landsmøtet, og der de politiske beslutningene tas.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner