Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Styret

Styret består av fem medlemmer. Styret ledes av Kristin Bakkeli.


Leder
Kristin Bakkeli
Mobil: 454 82 062
E-post: kristinbakkeli@gmail.com, NUF@fysio.no 

Representant for Region Osloområdet

Nestleder
Elisabeth Lønning Giertsen
Mobil: 932 95 994
E-post: e.giertsen@gmail.com 

Representant for Region Nord

Kasserer
Sølvi Nicolaisen
Mobil: 418 53 968
E-post: solvi.nicolaisen@gmail.com 

Representant for Region Sør-Øst

Styremedlem
Sara Ueland Langerak
Mobil: 934 24 144
Epost: sara-ueland@hotmail.com 

Representant for Region Vest

Styremedlem
Heidi Bjørndal
Mobil: 900 46 661
Epost: heidibjorndal1@gmail.com

Representant for Region Midt

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner