Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Sponsoravtaler opphører

OBS: NUF sine sponsoravtaler gjelder ikke lenger.


Som følge av omorganiseringen fra UFF til NUF endres også interessegruppens økonomiske rammer. NUF finansieres nå via forbundet sentralt, noe som medfører at alle sponsoravtaler opphører.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner