Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

ExorLive er vår nye samarbeidspartner

Ønsker du å benytte ExorLive, men er usikker på om du vil binde deg for 12 måneder? 

Da bør du ta en titt her!


Vi har et godt tilbud til deg; som UFF-medlem får du nå 6 måneders bindingstid på ExorLive (i stedet for 12 md.). Dette håper vi vil gjøre terskelen lavere for deg som er i et kortere arbeidsforhold å ta i bruk dette gode arbeidsverktøyet.

Ta kontakt med ExorLive per e-post og gi beskjed om at du vil benytte deg av denne fordelen som UFF-medlem.
Kontakt: svein@exorlive.com

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner