Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Årsmøte avholdt i Oslo

Vi takker avtroppende styremedlemmer for innsatsen og ønsker nye styremedlemmer velkommen.


16. februar avholdt UFF sitt årsmøte i NFFs lokaler i Oslo. Her ble det blant annet vedtatt at medlemskontingenten ikke skal heves og regnskapet for 2018 samt budsjett 2019 ble godkjent.
Etter innspill fra et medlem ble det vedtatt at UFF ikke skal promotere andre nålekurs enn de som er i regi av NFF.

I tillegg har tre personer gått ut av styret og tre nye har kommet inn.
Vi takker Aurora Hellevang, Silje Solbakken Syversen og Eirik Grøneng for god innsats, og ønsker Ole Petter Høeg Bøe, Karoline Emilie Myklebust og Elisabeth Lønning Giertsen velkommen.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner