Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Medlemsfordeler

I tillegg til NFFs generelle medlemsfordeler, får UFF-medlemmer også oppstartveileder, rådgivning, lavere pris på seminarer, kurs og tilbud fra UFFs egne sponsorer.


1. Oppstartsveileder


UFF har laget en oppstartsveileder i forhold til start av egen praksis. Den tar for seg de viktigste sidene av det å starte opp egen praksis, og er hovedsaklig rettet mot de som vurderer å starte opp uten driftstilskudd.

2. Rådgivning


Medlemmene har gratis rådgivning i forhold til oppstart av egen praksis, arbeidsmarked, ved arbeidskonflikter og lignende. Ved langvarig og betydelig rådgivning vil det kunne kreves et honorar.

3. Lavere pris på seminar og kurs


  • Som UFF-medlem har man minimum 200 kr lavere pris på seminarer og kurs arrangert av UFF. 
  • Kursene våre har høyt faglig nivå til en pris få andre kan tilby, og retter seg spesifikt mot unge nyutdannede.

4. Tilbud fra våre sponsorer


Physica:

  • Medlemmer får to måneders fri bruk av Physica Online. Physica har fri etablering.

Alfacare:

  • UFFs medlemmer har 15 % rabatt på kurs hos Alfacare.

Aktuelle kurs er: - Kinesiotaping Trinn 1,2,3
                         - Kinesiotaping for Lymfødem
                         - Sportstaping
                         
I tillegg er det årlig symposium for kinesiotaping, der mange av verdens fremste forskere og klinikere kommer og holder foredrag. Dette er det også rabattert pris på dersom man er UFF-medlem.

L5.no
Hold deg faglig oppdatert eller lær deg nye verktøy via online videofremvisning med dyktige terapeuter innenfor en rekke områder!

  • UFFs medlemmer får første måned gratis og 30 % rabatt på månedspris hos L5.no. Kontakt styret og få kode som varer i 12 måneder av gangen.

Physiopedia:

  • UFF-medlemmer får 50% rabatt på Physioplus i ett år.

ExorLive:

  • ExorLive gir 6 månders bindingstid til UFF-medlemmer. Ellers opererer ExorLive med 12 måneders bindingstid.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner