Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Historikk

UFF ble stiftet i november 2002 i Trondheim. Bakgrunnen for stiftelsen var at unge og nyutdannede fysioterapeuter ikke hadde noe talerør innad i NFF utenom som enkeltmedlemmer. 


Man ønsket også at NFF skulle rydde opp i forhold til urimelige leie- og overtakelsesforhold i privat praksis, samt rette et kritisk lys på driftstilskuddsordningen. I tillegg ønsket man mer fokus på markedsføring av fysioterapi og kamp mot arbeidsledigheten som begynte å manifistere seg.

De som stod bak stiftelsen av UFF var Tone Ness, Berit Brurok og Snorre Vikdal. Tone Ness var på den tiden leder av studentorganisasjonen Fysio, Berit Brurok hadde erfaring som leder for den nedlagte Sykehusfysioterapeutenes Gruppe, mens Snorre Vikdal på egen hånd hadde jobbet for å endre driftstilskuddsordningen samt satt søkelys på urimelige leieforhold og overtakelsesvilkår i privat fysioterapi.

UFFs første styre, valgt i november 2002, bestod av leder Snorre Vikdal, Berit Brurok, Vivian Stoss, Jan Tore Evensen og Cato Sundberg. I forkant av stiftelsen hadde det første styret satt søkelys på mange saker, blant annet en meget lav turnus- og startlønn for fysioterapeuter. I 2002 ble turnuslønnen for fysioterapeuter satt opp med 35 000 og startlønnen ble hevet betraktelig, noe som ble en kjempeinspirasjon for det første styret.

Ved årsmøtet i 2003 trakk Berit Brurok seg fra styret og Espen Ervik kom inn. I 2003 greide UFF å få med seg NFFs sentralstyret i at et forslag fra Privat Råd angående goodwill ble avvist. Privat Råd foreslo at goodwill ved overtakelse av driftstilskudd skulle økes fra 20% til 50%, en økning på 150%. Andre viktige saker UFF jobbet med var å sette søkelys på den økende arbeidsledigheten blant fysioteraputer og ønske om mer markedsføring av fysioterapi. UFF ved Snorre Vikdal deltok i en større utredning i NFF angående fysioterapeuters plass i Kommunehelsetjenesten. UFF laget en konsekvensanalyse som viste at det er store fordeler med at trygderefusjonen følger pasienten i stedet for driftstilskuddet, samtidig som at driftstilskuddene beholdes. Du finner konsekvensanalysen her.

I 2004 ble det opprettet et utvalg i NFF som skulle se på goodwillordningen ved overtakelse av driftstilskudd. Leder Snorre Vikdal ble UFFs representant. På årsmøtet ble Paul Giske valgt til nytt styremedlem ettersom Cato Sundberg og Jan Tore Evensen valgte å trekke seg. I løpet av året kom også Stian Aspenes inn i styret. UFF fremmet seks saker til Landsmøtet i NFF:
1. Markedsføring av fysioterapi 
2. Trygderefusjonen skal følge pasienten og ikke driftstilskuddet
3. Leie og overtakelseforhold i privat praksis 
4. Bekjemping av den økende arbeidsledigheten blant fysioterapeuter 
5. Økonomisk støtte til UFF fra NFF 
6. En turnuskandidat som delegat på Landsmøtet 
I tillegg fremmet UFF kandidater til Sentralstyret, Privat råd, Ansatt råd, Fag- og Spesialistrådet samt til Valgkomiteen.
UFF hadde leder som sin representant på Landsmøtet, i tillegg var flere UFF-medlemmer valgt som delegater via sine lokalavdelinger.

UFF fikk ikke flertall for sine primære standpunkter i noen av sakene, de to siste sakene (5 og 6) ble utsatt på grunn av manglende tid. Men i forhold til sak 1, markedsføring av fysioterapi, kom det inn punkter om dette i Hovedmålprogrammet til NFF. Det samme var tilfelle i forhold til å sørge for balanse i tilbud og etterspørsel av fysioterapeuter (bekjempe arbeidsledighet, sak 4).
I forhold til trygderefusjonssaken (sak 2) ble det vedtatt at NFF skulle utrede dette i perioden 2004-07 (en halv seier). I forhold til leie- og overtakelseforhold (sak 3) ble det vedtatt at Privat Råd skulle jobbe videre med denne saken. UFF fikk valgt inn Mona Kjos i Privat Råd, Vivian Stoss i Ansatt Råd (kom inn i etterkant av Landsmøtet) samt Tone Ness i Valgkomiteen. 
UFF var derfor fornøyd med uttellingen på sitt første Landsmøte og høstet viktige erfaringer.

Vivian Stoss ønsket ikke å fortsette i styret, og trakk seg ved Årsmøtet i 2005. Stian Aspenes og Astrid Holmen ble valgt inn som nye styremedlemmer. Rett etter Årsmøtet måtte Paul Giske trekke seg på grunn av flytting i forbindelse med jobb. Styret hadde derfor bare 4 medlemmer fram til neste Årsmøte. På Ledermøtet våren 2005 fikk UFF og PFG flertall for at økonomiske interessegrupper i NFF (UFF og PFG) på lik linje med faggruppene skulle få 20 000 i økonomisk støtte fra NFF.

I september 2008 ble Ingvill Fjell Naterstad vært leder av UFF. Styret bestod da av Ingvill, Stein Listaul, Lennart Krohn-Hansen, Vidar Øien og Vigdis Therese Vorren. I mai 2009 overtok Stein Listaul, nestleder, som fungerende leder da Ingvill trappet ned som følge av graviditet.

Mars 2011 ble det valgt nytt styre med Anders Berget som leder. Ingvill Naterstad ble valgt som kasserer, Lennart Krohn-Hansen fortsatte som kursansvarlig, ny sponsoransvarlig ble Mette Borgen og nytt styremedlem ble Rikke Kommedahl. Mette Borgen trakk seg fra styret kort tid etter. I 2011 ble det holdt flere kurs, blant annet Nyskapende Fysioterapi. Andre faggrupper i NFF har også vist sin interesse for dette kurset.

På årsmøtet i mars 2012 ble Anders Berget gjenvalgt som leder. Ny nestleder ble Rikke Kommedahl. Lennart Krohn-Hansen og Ingvill Fjell Naterstad gikk ut av styret. Steffen Orvik Engdal ble valgt inn som kursansvarlig, Marie Thorne Alfredsen som kasserer og Ole Henrik Bjørnseth som sponsoransvarlig. Ole-Martin Borgan ble valgt inn som styremedlem, og Hjørdis Steinsvik som varamedlem. I 2012 var det god medlemsvekst i UFF og aktiviteten i gruppen fortsatte å øke.

I mars 2013 ble det arrangert nakke-kurs på NIMI i forbindelse med årsmøtet. Det ble valgt inn to nye medlemmer i styret på årsmøtet: Stine Thorsrud Willard som nestleder og Alexander Norsted som styremedlem. Hjørdis Steinsvik gikk ut av styret, og Rikke Kommedahl ble valgt som varamedlem. I 2013 ble det jobbet aktivt med nye sponsoravtaler og medlemsfordeler, rekruttering av nye medlemmer og arrangering av spennende og nyttige kurs.

Ved årsmøtet i mars 2014 ble det utskriftinger i styret. Anders Berget og Rikke Kommendahl gikk ut av styret. Steffen Orvik Engdal ble valgt som ny leder. Stine Thorsrud Willard, Marie Thorne Alfredsen og Ole Henrik Bjørnseth fortsatte i sine verv. Alexander Norsted gikk inn i det nyopprettede vervet som webansvarlig. I tillegg ble Katrine Smørsgård valgt inn i styret som arrangementansvarlig og Line Marie Sletten som varamedlem.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner