Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Handlingsplan

I handlingsplanen fremkommer det hva UFF skal fokusere på i 2018.


1. Arbeid og arbeidsvilkår

UFF vil jobbe for at nyutdannede raskt kommer ut i arbeidslivet som fysioterapeuter.

Vi skal lette overgangen fra turnuskandidat til autorisert fysioterapeut.

Delta sammen med NFF på turnusseminarene i Tromsø, Oslo, Trondheim og Bergen.

Holde oppdatert og markedsføre vår oppstartsveiledning for privat praksis overfor våre medlemmer.

Samarbeide med fysioterapeutstudentorganisasjonen FYSIO i saker der dette er aktuelt.

Synliggjøre ved leserinnlegg og eventuelt saker i fagpresse at nyutdannede fysioterapeuter er en faglig ressurs både i offentlig og privat praksis.

Være tilgjengelig for rådgivning og informasjon til nyutdannede fysioterapeuter ved etablering i arbeidslivet.

Synliggjøre det hvis unge fysioterapeuter utnyttes eller møter urimelige avtaler gjennom leserinnlegg eller eventuelt oppslag i presse.

Oppfordre privatpraktiserende medlemmer til å engasjere seg i NFG.

Oppfordre medlemmer til å engasjere seg fagpolitisk.

2. Jobbmuligheter

UFF skal holde medlemmer oppdatert om hvor man kan finne ledige stillinger. UFF ønsker at nyutdannede fysioterapeuter skal gå ut til bedre vilkår i arbeidslivet. 

UFF videresender henvendelser om ledige stillinger til sine medlemmer. Legges ut på Facebook.

3. Faglig

Unge Fysioterapeuters Fellesskap skal stimulere til faglig oppdatering. 

Tidlig markedsføre UFF sine kurs og årsmøte. Sørge for at det blir gjennomført på en faglig og administrativt god måte.

Skaffe rabatt på andre kurs for UFF-medlemmer. Alfacare sine kurs, L5 nettbasert.

Oppfordre medlemmer og turnuskandidater til kontinuerlig faglig oppdatering gjennom kurs og seminarer.

4. Økonomi

UFF skal ikke tjene penger på sine medlemmer. Vi skal strekke oss langt for at våre medlemmer får tilbud om kurs og annet innen fagutvikling til en rimelig penge. Vi skal sørge for at vår økonomi er stabil og forutsigbar.

5. Medlemstall

UFF skal rekruttere medlemmer gjennom sine saker og en aktuell og engasjert profil.

UFF skal rekruttere nye medlemmer fra studentorganisasjonene FYSIO og ANSA.

UFF skal rekruttere nye medlemmer gjennom foredrag for turnuskandidater - turnusseminarene.

6. Kurs

Kurs som arrangeres i regi av UFF skal være et lavprofitt arrangement. Det skal tilstrebes å årlig arrangere kurs i alle studentbyer.

7. Sponsorer

UFF skal til enhver tid etterstrebe å ha en hovedsponsor og minimum 3 delsponsorer.

Sponsorene skal alle følges tett i anledninger som kurs, foredrag, årsmøte og annet som vil være relevant for samarbeidet.

8. Synliggjøring

UFF skal være synlige i NFF, Fysioterapeuten, Instagram, Facebook og andre arenaer hvor dette faller seg naturlig.

9. Pressedekning

UFFs styre og medlemmer skal være frempå i bruk av presse for markedsføring av viktige saker og organisasjonen.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner