Nyutdannede fysioterapeuter (NUF)

Nyutdannede fysioterapeuter (NUF) er et talerør for unge fysioterapeuter, og arbeider med å ivareta unge og nyutdannede fysioterapeuters interesser. Fysioterapistudenter, turnusfysioterapeuter og nyutdannede fysioterapeuter i sine første fem år etter autorisasjon er automatisk medlemmer i Nyutdannede fysioterapeuter.

Logo Nyutdannede fysioterapeuter