Nyutdannede fysioterapeuter (NUF)

NFF-medlemmer som er fysioterapistudenter, turnusfysioterapeuter eller i sine første fem år etter autorisasjon, er automatisk medlemmer i Nyutdannede fysioterapeuter (NUF). NUF skal ivareta unge og nyutdannede fysioterapeuters interesser uavhengig av hvilke arbeidsforhold medlemmene er i.

Logo Nyutdannede fysioterapeuter