Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe (NFG)

NFG er fra 1. januar 2020 nedlagt som et eget organisasjonsledd. Retten til å møte som delegat på Landsmøtet er videreført til nestleder i Næringspolitisk råd. Se NFFs lover og vedtekter.

Logo for Norsk Fysioterapeutforbunds interessegruppe Næringsdrivende fysioterapeuters gruppe (NFG)