Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe (NFG)

NFG, et naturlig valg for deg som er selvstendig næringsdrivende fysioterapeut.

I NFGs styre jobber alle i privat praksis og kjenner problemstillingene i en selvstendig næringsdrivende fysioterapeuts hverdag. Lederen har en sentral plass i Næringspolitisk råd i NFF, er med på Landsmøtet, og der de politiske beslutningene tas.

Logo for Norsk Fysioterapeutforbunds interessegruppe Næringsdrivende fysioterapeuters gruppe (NFG)