Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Interessegruppe

Fysioterapistudenter, turnusfysioterapeuter og nyutdannede fysioterapeuter i sine første fem år etter autorisasjon er automatisk medlemmer i Nyutdannede fysioterapeuter.


Nyutdannede fysioterapeuter (NUF)

NFF-medlemmer som er fysioterapistudenter, turnusfysioterapeuter eller i sine første fem år etter autorisasjon, er automatisk medlemmer i Nyutdannede fysioterapeuter.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner