Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Interessegruppe

Fysioterapistudenter, turnusfysioterapeuter og nyutdannede fysioterapeuter i sine første fem år etter autorisasjon er automatisk medlemmer i Nyutdannede fysioterapeuter, opprettet fra 1. januar 2020. Fra samme dato ble Unge fysioterapeuters fellesskap nedlagt.


Nyutdannede fysioterapeuter (NUF)

Nyutdannede fysioterapeuter (NUF) er et talerør for unge fysioterapeuter, og arbeider med å ivareta unge og nyutdannede fysioterapeuters interesser.

Næringsdrivende Fysioterapeuters Gruppe (NFG)

NFG, et naturlig valg for deg som er selvstendig næringsdrivende fysioterapeut.

I NFGs styre jobber alle i privat praksis og kjenner problemstillingene i en selvstendig næringsdrivende fysioterapeuts hverdag. Lederen har en sentral plass i Næringspolitisk råd i NFF, er med på Landsmøtet, og der de politiske beslutningene tas.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner