Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Håndbok for NFF

Håndboka inneholder NFFs lover og vedtekter, Visjon og hovedmål 2014–2016, Yrkesetiske retningslinjer, og beskrivelser av valg, roller og oppgaver for tillitsvalgte og kontaktpersoner. NFFs organisasjonskart og medlemsfordeler per juni 2015 er også tatt med.


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner