Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Forbundsstyret

Forbundsstyret forvalter forbundets interesser og sørger for forsvarlig organisering av forbundet. Forbundsstyret ledes av forbundsleder Gerty Lund.


Forbundsstyret 2020–2022

Gerty Lund, forbundsleder
mobil 414 63 253
gl@fysio.no

Hans Leo Dagsvik, leder Region Nord
mobil 969 18 117
hld@fysio.no

Jan Frode Rønning, leder Region Midt
mobil 482 66 505
jan.frode.ronning@fysio.no

Aslaug Kleiveland, leder Region Vest
mobil 922 25 074
atk@fysio.no

Sissel Hovland, leder Region Sør-Øst
mobil 959 80 919
sh@fysio.no

Karianne Bruun Haugen, leder Region Osloområdet
mobil 952 21 532
kbh@fysio.no

Per Olav Peersen, leder Næringspolitisk råd
mobil 908 76 064
npr-leder@fysio.no

Børge Henriksen, leder Tariffpolitisk utvalg
mobil 476 36 563
leder.tariffpolitisk@fysio.no

Gro Opseth, leder Fag- og utdanningspolitisk utvalg
mobil 481 25 011
leder.fup@fysio.no

Anders Aasheim, styremedlem
mobil 918 33 389
anders61@online.no

Kathrine Rømmen, styremedlem
mobil 413 18 550
kathrine.rommen@ntnu.no

Kenneth Martinsen, repr. faggruppelederforum

(Sist oppdatert 20. mai 2022.)

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner