Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Forbundsstyret

Forbundsstyret forvalter forbundets interesser og sørger for forsvarlig organisering av forbundet. Forbundsstyret ledes av forbundsleder Fred Hatlebrekke.


Forbundsstyret 2017–2019

Fred Hatlebrekke, forbundsleder
mobil 934 04 037
fh@fysio.no

Hans Leo Dagsvik, leder Region Nord
mobil 969 18 117
hld@fysio.no

Ann-Elin Myklebust, leder Region Midt
mobil 902 72 423
aem@fysio.no

Aslaug Kleiveland, leder Region Vest
mobil 922 25 074
atk@fysio.no

Sissel Hovland, leder Region Sør-Øst
mobil 959 80 919
sh@fysio.no

Karianne Bruun Haugen, leder Region Osloområdet
mobil 952 21 532
kbh@fysio.no

Per Olav Peersen, leder Næringspolitisk råd
mobil 908 76 064
npr-leder@fysio.no

Bjarte Hjorthaug, leder Tariffpolitisk utvalg
mobil 482 15 105
bjarte.hjorthaug@gmail.com

Heidi Tjugum, leder Fag- og utdanningspolitisk utvalg
mobil 469 66 399
heiditjugum@yahoo.no

Anders Aasheim, styremedlem
mobil 918 33 389
anders61@online.no

Tor Frithjof Wigers Larsen, styremedlem
mobil 970 62 146
torfrithjof@hotmail.com

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner