Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

For organisasjonsledd

Gjennom Unio har NFF enkelte fordeler som kan benyttes av alle organisasjonsledd i forbundet.


  • Kurs og konferanser, sjøreise: Unio har inngått en rammeavtale med Color Line Cruises om gruppe-, kurs- og konferansearrangement for Unio-tilsluttede forbund. Sjekk vilkår, arrangementstyper, reiser og priser her: Rammeavtale mellom Unio og Color Line Cruises.
  • Hotellrom, kurs og konferanser: Unio har inngått avtale med Scandic Hotels i Norge. Avtalen omfatter både rom med frokost og kurs og konferanser. Bestill rom via www.scandichotels.com med kundenummer D000033546 som registreres under “har du en booking kode”. Du kan også bestille via telefon 23 15 50 00. For bestilling av kurs og konferanser, ta kontakt med group desk på telefon 23 68 12 50 eller sgd.no@scandichotels.com.
  • Trykkeritjenester: NFF har en rabattavtale med Allkopi som gjelder over hele landet. Vi anbefaler derfor at organisasjonsledd i NFF som har behov for trykking av brosjyrer eller annet informasjonsmateriale, eller for andre trykkeritjenester, inkluderer Allkopi når pristilbud fra ulike trykkeri skal innhentes. Bruk forbundets navn og organisasjonsnummer – 840 414 892 – ved kontakt med Allkopi – http://www.allkopi.no/.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner