Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Vårt fagfelt

Hva er ridefysioterapi?


"RIDNING ER MEDISIN FOR KROPP OG SINN"

Hippokrates

Ridefysioterapi er en metode innen fysioterapien, hvor fysioterapeuten bruker hestens bevegelser som grunnlaget i behandlingen. Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til rytteren. Bevegelsene er spesielt gunstige for opptrening av balanse, styrking av muskulatur, symmetrisk muskelarbeid og koordinasjon. Ridestillingen og hestens bevegelser kan løse opp spenninger og spasmer i muskulatur. Som holdningskorrigerende tiltak kan ridefysioterapi være suverent. Dette er viktig i sansetrening og motorisk trening samt for læring og for stimulering av konsentrasjonsevne og sosial tilpasning.

Ridefysioterapi er en lystbetont form for fysioterapibehandling, noe som gjør denne terapiformen unik. De opplever at de rir, mens ridefysioterapeuten samtidig bruker hesten og dens bevegelser til å oppnå fysioterapeutisk mål og trene opp rytteren etter hver enkelt behov. Hestene som brukes er ofte spesialtrente til å være "terapeut", og for mange ryttere er kontakten og samarbeidet med hesten viktig.

Ridefysioterapi foregår ofte i grupper, og til tross for at rytterne har veldig ulike funksjonsnivå og har ulike mål med terapien, oppleves en gruppeidentitet i å gjøre det samme, å ri. For mange er dette det eneste gruppetilbudet de har. Ridefysioterapi er gøy, og noe rytterne ser fram til. For noen blir dette inngangsporten ridning som fritidsaktivitet eller som idrett. Ridefysioterapi utøves i dag over hele verden som en verdifull behandlingsmetode både innen somatisk og psykiatrisk behandling.

Hvor finner man fysioterapeuter med kompetanse innenfor ridefysioterapi?
De fleste fysioterapeuter som jobber med ridefysioterapi er selvstendig næringsdrivende som jobber opp mot etablerte hestesentre, eller har egen stall. Noen er ansatt i kommunen, andre på helsesportssentre som Beitostølen og Valnesfjord. Se landsdekkende oversikt her:

Faggruppen for ridefysioterapi vil:

  • være en naturlig faglig forankring for alle fysioterapeuter som driver med ridefysioterapi.
  • være bidragsyter overfor andre hestefaglige miljøer i Norge og i utlandet.
  • jobbe for hensiktsmessig finanseringsmodeller som fremmer faget og gir gode rammevilkår.
  • holde en høyt etisk standard og faglig kvalitet.

HVEM KAN UTØVE RIDEFYSIOTERAPI?
Informasjon om alle vilkår som gjelder ved behandling med ridefysioterapi, er samlet her:

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner