Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Terapiridning – krav til forhåndstilsagn faller bort

I forbindelse med at mulighet for forhåndstilsagn for stønad etter honorartakst bortfalt fra 1. juli 2014, har Helsedirektoratet besluttet at også krav til forhåndstilsagn ved terapiridning skal falle bort. Dette skal gjelde fra 1. august 2014. – Etter langvarig påvirkningsarbeid har vi endelig oppnådd dette. Bortfallet av forhåndstilsagn ved terapiridning fjerner mye unødig byråkrati, og vil ikke minst komme pasientene til gode, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.


HELFO vil gjøre nødvendige endringer i henvisnings- og regningsblanketter. Rundskriv og informasjon på www.helfo.no vil også bli oppdatert. Helsedirektoratet opplyser at det på grunn av ferieavvikling vil ta litt tid å få dette på plass, men inntil videre kan gjeldende blanketter brukes.

Direktoratet opplyser videre at følgende informasjon vil bli lagt ut påhttp://www.helsedirektoratet.no/finansiering/refusjonsordninger/takst-og-regelendringer/Sider/default.aspx i løpet av noen dager:

Enklere rutiner ved terapiridning

Fra 1. august 2014 er det ikke lenger nødvendig å søke HELFO om forhåndstilsagn for bidrag til terapiridning hos fysioterapeut. Brukeren må fortsatt ha henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor og levere denne til fysioterapeuten.  Den enkelte fysioterapeut vurderer om vilkårene for bidrag er oppfylt, og terapiridningen kan starte opp umiddelbart. En henvisning til terapiridning gjelder for inntil 30 behandlinger per kalenderår. Etter 30 behandlinger må brukeren ha ny henvisning.

Bidrag til dekning av reiseutgifter

Bortfall av krav til forhåndstilsagn medfører ikke endringer i rutiner for rekvirering av bidragsreiser. Dersom brukeren av helsemessige årsaker ikke kan benytte rutegående transport eller egen bil til og fra terapiridningen, kan ansvarlig fysioterapeut fylle ut rekvisisjon for bruk av drosje ved bidragsreiser.

Vilkår for bidrag til terapiridning

Det er ingen endringer i vilkårene for å få bidrag til terapiridning. De som kan få bidrag til terapiridning er personer med medfødt eller ervervet sykdom/ funksjonshemming som gir bevegelses-, balanse- og/eller koordineringsvansker eller en fysisk eller psykisk funksjonshemming som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører fram til en rimelig grad av fysisk utfoldelse. Terapiridningen må være av betydning som en erstatning for eller supplement til tradisjonell fysioterapi.

Du kan lese mer om vilkårene her.

Kontaktperson i NFF:

  • Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, seniorrådgiver, hr@fysio.no.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner