Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter

Nyheter og andre aktualiteter fra faggruppen.


Terapiridning – krav til forhåndstilsagn faller bort

I forbindelse med at mulighet for forhåndstilsagn for stønad etter honorartakst bortfalt fra 1. juli 2014, har Helsedirektoratet besluttet at også krav til forhåndstilsagn ved terapiridning skal falle bort. Dette skal gjelde fra 1. august 2014. – Ett ...

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner