Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Redaksjonen for fagbladet Psykomotorisk fysioterapi

Fagbladet kommer ut den siste uken i februar, juni og oktober, så deadline for innsending av stoff er den den andre uken i måneden før utgivelse.


Redaksjonen:

Spaltene er åpne for ferske og etablerte stemmer. Vi ønsker debatt om aktuelle samfunnstemaer, om behandlingsmetoder, ideologi, fagetikk, utdanning, helsepolitikk og lønns -og fagpolitiske spørsmål. Her kan du starte viktige debatter eller svare på innlegg i tidligere utgaver. Redaksjonen behandler ulike former for debattinnlegg:

  • Hovedinnlegg/kronikk er innlegg om en aktuell problemstilling eller tema. Vi ønsker også gjerne innlegg som kan starte en debatt. Kronikken er ikke et svar på et annet innlegg. Lengde: 4000 til 8000 tegn mellomrom inkludert.
  • Debattinnlegg kan være et svar på et innlegg og er kortere enn hovedinnlegg eller kronikk. Lengde: 2000 til 3000 tegn mellomrom inkludert.
  • Vi tar også inn aktuelle replikker eller kortinnlegg. Lengde: 500 til 1500 tegn mellomrom inkludert.

Send innlegg til mari.norrone@gmail.com eller ingridsandnesronning@gmail.com. Innlegg vurderes fortløpende. Ønsker du å komme på trykk i bladet er frist for innlegg den andre uken måneden før publisering av ny utgave (februar, juni og oktober) for å komme på trykk i første påfølgende utgave.

Redaksjonen kan redigere og forkorte innsendte bidrag. Send tekster i Word-format og sett referanser i tråd med Vancouver-stil.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner