Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Facebook


I denne gruppa ønsker vi å skape en arena for kommunikasjon og informasjon til og mellom medlemmer i Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi. Gruppen er lukket, noe som vil si at bare medlemmene i gruppa ser «veggen» og ellers det som publiseres og diskuteres her inne. 

Så kom med innspill og informasjon dere mener er relevante for vår faggruppe. Her er det også en liten læringskurve for oss, så vi antar at vi blir driftigere og dyktigere etterhvert som tiden går. 
Ønsket er at vi etterhvert også får opprettet en facebookside som ledd i å markedsføre faget vårt ytterligere utad, men her trenger vi flere ivrige sjeler som bidrar på administrasjonsfronten. Ivrige sjeler bes melde seg til en av styrets medlemmer. 

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner