Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Tidsskriftet og redaksjonen

Psykomotorisk fysioterapi er faggruppens medlemsblad. Det gis ut tre ganger per år; en utgave i papirform, to utgaver digitalt