Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Styret

Styret velges på årsmøtet, for to år av gangen. Årsmøtet er faggruppens høyeste beslutningsorgan og årsmøtene skal avholdes innen den 15. mars hvert år, i hht NFFs lover.


Styret består nå av:

 Kjerstin Fet Vindenes
Leder
Mobil:93636460 
E-post: psykomotorisk@fysio.no

 Merete Tønder
Styremedlem/Nestleder
Mobil: 41730245
E-post: merete.tonder@hotmail.no

Marthe Sandsør
Styremedlem/økonomi ansvarlig
Mobil: 95994878
E-post: marthesandsdor@hotmail.com

André Karlsen
Styremedlem/webansvarlig
Mobil: 41224766
E-post: Andre-k@online.no

Elisabeth Møyner
Styremedlem/Sekretær
Mobil: 41450048
E-post:  moynere@gmail.com

Kay Skagseth
Styremedlem/ Kurskontakt
Mobil: 99437807
E-post: kay.skagseth@gmail.com

Varamedlem 

Alette Bade Rygh
Mobil: 
E-post: 

Varamedlem 

Grete Dafne Røe
Mobil: 
E-post:  

testlogo

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner