Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Styret

Styret består av seks styremedlemmer og to varamedlemmer, som velges på årsmøtet, for to år av gangen. Årsmøtet er faggruppens høyeste beslutningsorgan og årsmøtene skal avholdes innen den 15. mars hvert år, i hht NFFs lover.


Styret består nå av:

Merete Tønder
Leder
Mobil: 41730245
E-post: psykomotorisk@fysio.no

Kjerstin Fet Vindenes
Styremedlem/Nestleder
Mobil: 93636460
E-post:vindenes@mimer.no

Marthe Sandsør
Styremedlem/sekretær
Mobil: 95994878
E-post: marthesandsdor@hotmail.com

Silje Storbæk
Styremedlem/webansvarlig
Mobil: 97763472
E-post: silje_storbaek@hotmail.com

Elisabeth Møyner
Styremedlem/kurskontakt
Mobil: 41450048
E-post: elismo@oslomet.no

Grete Dafne Røe
Økonomiansvarlig/Årsmøtekontakt
Mobil: 40867298 
E-post: gdaphneroe@hotmail.com

Elisabeth Rygge
Varamedlem
Mobil: 46127552
E-post: erygge@hotmail.com

Vidar Øien
Varamedlem
Mobil: 95857413 
E-post: vidar.oien@gmail.com 

testlogo

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Valgte i 2018

Styremedlem: Hilde Røger Løtveit, gjenvalg 1 år

Styremedlem: Anita Iversen, nyvalg 2 år

Varamedlem: Vidar Øien, nyvalg 2 år