Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Styret

Styret består av seks styremedlemmer og to varamedlemmer, som velges på årsmøtet, for to år av gangen. Årsmøtet er faggruppens høyeste beslutningsorgan og årsmøtene skal avholdes innen den 15. mars hvert år, i hht NFFs lover.


Styret består nå av:

 Kjerstin Fet Vindenes
Leder
Mobil:93636460 
E-post: psykomotorisk@fysio.no

 Merete Tønder
Styremedlem/Nestleder
Mobil: 41730245
E-post:vindenes@mimer.no

Marthe Sandsør
Styremedlem/økonomi ansvarlig
Mobil: 95994878
E-post: marthesandsdor@hotmail.com

André Karlsen
Styremedlem/webansvarlig
Mobil: 41224766
E-post: Andre-k@online.no

Elisabeth Møyner
Styremedlem/Sekretær
Mobil: 41450048
E-post:  moynere@gmail.com

Kay Skagseth
Styremedlem/ Kurskontakt
Mobil: 99437807
E-post: kay.skagseth@gmail.com

Varamedlem
Mobil: 
E-post: 

Varamedlem
Mobil: 
E-post:  

testlogo

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Valgte i 2021

Styremedlem: Hilde Røger Løtveit, gjenvalg 1 år

Styremedlem: Anita Iversen, nyvalg 2 år

Varamedlem: Vidar Øien, nyvalg 2 år