Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Videreutdanninger og Mastergradsprogram


Universitetet i Tromsø (UiT) tilbyr "Mastergradsprogram i helsefag, studieretning psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi". Oppstart for første kull var 10. august 2010. 

Høgskolen i Oslo (HiO) tilbyr "Videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi". Utdanningen kan inngå i master i psykisk helse, etter individuell søknad. se www.hioa.no/Studier/HF/Evu/Psykomotorisk-fysioterapi

For studentene gis det rett til bruk av A9 takst inntil 600 timer i studiet. Dette er utvidet fra tidligere 400 timer.

Høgskolen i Bergen (HiB) tilbyr studiet Basic Body Awareness Methodology (BBAM). Se http://www.hib.no/

Spesialistordningen i NFF:

Marianne Aars er vår faggruppes kontaktperson i Fagseksjonen i NFF. Les mer om Spesialist i psykomotorisk fysioterapi.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner