Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Kurs- og fagutviklingsutvalget

Ta gjerne kontakt hvis du har ideer til kurs, forslag til synliggjøring av faget vårt og liknende.


Består av:

Marit  K. Løvseth Magnussen
mob. 92 63 20 92 
marit.lovseth.magnussen@sykehuset-innlandet.no

Snorre Renander
snorre.renander@gmail.co

Ta gjerne kontakt hvis du har ideer til kurs, forslag til synliggjøring av faget vårt og liknende.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner