Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Om faggruppen

NFFs fagggruppe for psykomotorisk fysioterapi ble etablert i 1962, og har i dag ca 400 medlemmer.


I juni i 2011 ble vi medlemmer i WCPTs nyopprettede subgroup for fysioterapeuter i hele verden, med interesse for mental helse, International Organization of Physical Therapists in Mental Health, IOPTMH.

Faggruppens formål er å stimulere til videreutvikling av fagfeltet og formidle kunnskap, samt ivareta medlemmenes faglige interesser.

Faggruppen er for alle fysioterapeuter som har interesse for fagfeltet fysioterapi innen psykisk helse og forutsetter kun medlemskap i Nff, ellers ingen andre formelle krav til kompetanse.

Alle som er interessert kan abonnere på fagbladet vårt, uavhengig av medlemsskap. Abonnementet koster da 800 kr per år. 

Innmelding skjer ved skjema i høyremenyen på forsiden.

Medlemsavgift for faggruppen fastsettes av faggruppens årsmøte og er for tiden kr 1800 er år for fullt betalende medlemmer, og 500 for studenter og pensjonister.

Handlingsplanen utarbeides og oppdateres av styret.

Fagblad
Faggruppen gir ut medlemsbladet “Psykomtorisk fysioterapi” med tre nummer per år (to digitalt, en utgave i papirform). Medlemmer av faggruppen får bladet i posten. Redaksjonskomiteen til Psykomotorisk fysioterapi består av Hege Westgaard, Mari Norrøne og Ingrid Sandnes Rønning.

NFF og faggruppen tilbyr en rekke etterutdanningskurs innen psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Se mer informasjon i NFFs kurskalender.

Psykomotorisk fysioterapi
Det er rundt 425 fysioterapeuter med kompetanse i psykomotorisk fysioterapi i Norge. Nye utdannes hvert år.
Privatpraktiserende psykomotoriske fysioterapeuter med kommunal driftsavtale har rett til å bruke egen takst (A9). Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege, men refusjon fra Helfo avhenger av at den psykomotoriske fysioterapeuten har driftsavtale. Liste over fysioterapeuter med driftsavtale finnes på hjemmesiden til kommune/bydel.

Spesialistkompetanse
NFF godkjenner spesialister i fysioterapi. Blant de 14 spesialitetene som tilbys, er psykomotorisk fysioterapi. For å bli spesialist kreves praksis og skolering utover videreutdanningen i psykomotorisk fysioterapi. NFF har lenge arbeidet for at spesialistordningen skal bli offentlig, slik den er for legene.

Spesialist i psykomotorisk fysioterapi

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner