Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyheter


DIFFUS DIAGNOSE - TYDELIG PLAGE

Uttrykket «diffuse plager» sier mer om utilstrekkelig medisinsk tenkning og diagnosesystem, enn om plagene. To av faggruppens medlemmer har fått inn en kronikk på NRK Ytring! Les og send videre!

Side 2 av 2

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner