Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Testamentarisk gave!

Faggruppen har blitt tildelt en testamentarisk gave.


Sentralinstituttet for psykomotorisk fysioterapi var en stiftelse med stor faglig kraft og kompetanse. Fagutvikling og formidling av kunnskap var sentralt. I Berit Bunkans bok som kom ut i februar, kan man lese om dette. Stiftelsen blei erklært opphørt 18. januar 2001. I vedtektene står det; hvis stiftelsen oppløses skal dens midler anvendes til fysikalsk utdannelse eller forskning innen psykomotorisk behandling etter bestemmelse av styret i NFFs gruppe for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.

Alle medlemmene har nå fått anledning til å komme med innspill til hvordan midlene kan forvaltes på best mulig måte.

Spenningsnytt vil ha mer om saken!

Vi er utrolig takknemlige for den muligheten dette gir medlemmer og faggruppe. Takk også til den som utført god psykomotorisk behandling!!!

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner