Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Psykisk og fysisk helse må sees i sammenheng

Vår fagruppeleder Kjerstin Fet Vindenes, forbundsleder Gerty Lund og ingunn Skogseth-Stevens faggruppeleder for barne og ungdomsfysioterapi har svart på helseministerens kronikk i Adressa 06.11.21.  se kronikken her.

https://www.midtnorskdebatt.no/meninger/ordetfritt/2021/11/16/Psykisk-og-fysisk-helse-m%C3%A5-ses-i-sammenheng-24821070.ece


Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner