Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner

Nyhetsbrev november

Nyhetsbrev fra leder av faggruppen for psykomotorisk fysioterapi Merete Tønder finnes som PDF-fil under relaterte dokumenter.


Her finner du bl.a. informasjon om årsmøteseminaret i Trondheim samt om den 8.internasjonale konferansen om Fysioterapi i psykatri og mental helse i Helsingfors, Finland i mai 2020.

Regioner


Fag- og interessegrupper


Tillitsvalgte

Tillitsvalgte

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner